Trajnim Intensiv “Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit dhe mësimdhënia me nxënës me nevoja të veçanta arsimore – Aspekte të pergjithshme”

Në kuadër të projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”, në datat 20-22 shtator 2019 u organizua në Universitetin e Korçës “Fan S. Noli” trajnimi intensiv me temë “Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit dhe mësimdhënia me nxënës me

Takimet lokale parapërgatitore

Në kuadër të projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”, një iniciativë e Programit të Ndihmës Australiane, e implementuar nga Instituti Shqiptar për Çështjet Publike në emër të Qeverisë Australiane u organizuan takimet lokale parapërgatitore të trajnimit të

Takimi i parë hapës

Në kuadër të projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”, një iniciativë e Programit të Ndihmës Australiane, e implementuar nga Instituti Shqiptar për Çështjet Publike në emër të Qeverisë Australiane, në datë 30 mars 2019 u organizua takimi

Projekti SPECIAL

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike filloi zbatimin e projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”. Ky projekt është një iniciativë e Programit të Ndihmës Australiane, e implementuar nga Instituti Shqiptar për Çështjet Publike në emër të Qeverisë Australiane,