Analiza e praktikave më të mira lidhur me shërbimet me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara

Analiza e praktikave më të mira në zbatimin e Projektit ‘Shërbime me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara” është përgatitur me kërkesën e Save the Children në kuadër të këtij projekti. Projekti “Shërbime me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara” mbështetet nga Fondacioni The Margaret A.