Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Universiteti “Eqerem Çabej”, Gjirokastër

Universiteti “Fan Noli” Korçë

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër