Lajme

Trajnim Intensiv “Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit dhe mësimdhënia me nxënës me nevoja të veçanta arsimore – Aspekte të pergjithshme”

Në kuadër të projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”, në datat 20-22

Takimet lokale parapërgatitore

Në kuadër të projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”, një iniciativë e

Burime

Udhëzues për mësuesit

Ky udhëzues është hartuar për mësuesit dhe shkollat në të gjithë botën të cilët kanë interes të bashkohen me fushatën #DrawDisability (vizato aftësinë e kufizuar)

Studim mbi Shpenzimet Publike për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara

Pavarësisht përpjekjeve të mëdha nga OSHC-të, çështjet e fëmijëve në përgjithësi marrin më pak vëmendje dhe u jepet më pak prioritet në buxhetin e shtetit.

Top
Accessibility